KomArtQuilt

KomArtQuilt

Eksamansfest for Erik

KvardagstankarPosted by Brit Thu, June 25, 2009 22:21:23

Dette er jo eit historisk bilete. Erik som får vitnemålet av morbror (rektor). Då er det jo tid til for å mimre litt... Sistemann ut av grunnskulen. Ikkje til å tru! Tida har gått så fort. Men så er det jo flott då, at Erik og er klar for andre utfordringar. så til hausten er det vidaregåande på Strand reknar vi med.

Eksamensfesten var ein fin avrunding på tre år på JUS.