Om bildene

Om bildene

Læresveinane får oppdraget sitt

TroPosted by Brit Sun, January 25, 2009 01:00:39
Joh 20,19-22
Det var om kvelden same dagen, den fyrste dagen i veka. Læresveinane var samla og hadde stengt dørene, for dei var redde jødane. Då kom Jesus; han stod midt imellom dei og sa: «Fred vere med dykk!» Då han hadde sagt det, synte han dei hendene sine og sida si. Læresveinane vart glade då dei såg Herren. Atter sa han til dei: «Fred vere med dykk! Som Faderen har sendt meg, sender eg dykk.» Med desse orda anda han på dei og sa: «Ta imot Den Heilage Ande!