Om bildene

Om bildene

Bevar hjertet

TroPosted by Brit Tue, March 10, 2009 23:22:55

Bevar hjertet kallar eg dette bildet. For å leve i eit rett forhold til meg sjølv, Gud og andre menneske, har eg eit ansvar for å ta vare på meg sjøl, leve i samsvar med mitt indre.

Eg vart gripen av heile kap 4 i Ordsp. For her kan eg lese oppskrifta på korleis eg skal ta vare på, eller bavare, hjara mitt. Nøkkelordet her er visdom.

Hør mine barn, på en fars rettledning, og gi akt så dere kan lære og kjenne forstand. For jeg gir dere den gode undervisningen (v1-2)

..la mine ord gripe ditt hjerte, hold mine bud, så skal du leve. (v4)

Vinn deg visdom! Vinn deg forstand (v5)

Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. (v20)

La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte. (v21)

For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme. (v.22)

Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det.(v.23)

I bildet har eg gjort eit forsøk på å synleggjere forbindelsen mellom vårt hjarte og Guds hjarte. ..At me står i ein nåde- og kjærleiksstraum frå den treeinige Gud. -Ein straum som går vidare ut til våre medmenneske. Eit viktig element i vår medvandring.