Om bildene

Om bildene

for mi skuld

TroPosted by Brit Sun, April 26, 2009 19:36:22
Lenge har eg hatt lyst til å sy "Jesus på korset". Men å beskrive lidinga,.. korleis gjer ein det? Og korleis såg eigentleg ansiktet til Jesus ut i dette forferdelege han måtte gå gjennom? Men om resultatet av min kreative prosess ikkje kan yte verkelegheita rettferd, så vart denne prosessen ei vandring gjennom lidingshistoria for meg. Ennå ein gong vart det "nytt" for meg, at Jesus gjekk gjennom dette for mi skuld.. og alle andre mennske si skuld.